Ευριπίδη

Βάκχες

Μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη

(ed. Gilbert Murray, Oxford. 1913)

(τίτλος, τα πρόσωπα, πρόλογος, πάροδος, α' επεισόδιο, α' στάσιμο, β' επεισόδιο, β' στάσιμο, γ' επεισόδιο, γ' στάσιμο,
δ' επεισόδιο, δ' στάσιμο, ε' επεισόδιο, ε' στάσιμο, έξοδος)

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΧΟΡΟΣ, Ασιάτισσες βάκχες

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ο γέροντας τυφλός μάντης

ΚΑΔΜΟΣ, ο θεμελιωτής της Θήβας

ΠΕΝΘΕΑΣ, ο βασιλιάς της Θήβας

ΥΠΗΡΕΤΗΣ του Πενθέα

ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ, βοσκός

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ, ακόλουθος, του Πενθέα.

ΑΓΑΥΗ, θυγατέρα του Κάδμου και μάνα του Πενθέα.


Τόπος η Θήβα. Μπρος στο παλάτι του Πενθέα.