ΑΣΙΝΗ : [ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ [IV] 34, 9-10]

Οι Ασιναίοι αρχικά ζούσαν περί τον Παρνασσό, γείτονες των Λυκωρειτών, και είχαν από τον οικιστή τους το όνομα ΔΡΥΟΠΕΣ που το διατήρησαν και στην Πελοπόννησο. Κατά την τρίτη γενεά μετά τον οικιστή τους, όταν βασιλεύς τους ήταν ο ΦΥΛΑΣ, οι Δρύοπες είχαν νικηθεί σε μάχη από τον Ηρακλή και οδηγήθηκαν στους ΔΕΛΦΟΥΣ ως ανάθημα για τον Απόλλωνα. Έπειτα πέρασαν στην Πελοπόννησο κατόπιν χρησμού που ο θεός έδωσε στον Ηρακλή.  Και εγκαταστάθηκαν πρώτα στην παρά την Ερμιόνην Ασίνη.  Από εκεί διώχτηκαν από τους Αργείους και οι Λακεδαιμόνιοι τους επέτρεψαν να κατοικήσουν  στην Μεσσηνία.

Οι ίδιοι οι Ασιναίοι λένε τα εξής για τον εαυτό τους: Παραδέχονται πως νικήθηκαν σε μάχη από τον ΗΡΑΚΛΗ και πως κυριεύτηκε η πόλη τους στον Παρνασσό. [βλ. και Ηρόδ. 8, 43 : Ο Ηρακλής με τους Μαλιείς τους ‘εξανέστησε’ από την ΔΩΡΙΔΑ’]. Δεν παραδέχονται πως αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στον Απόλλωνα, αλλά μόλις άρχισε να κυριεύει το τείχος ο Ηρακλής, αυτοί εγκατέλειψαν την πόλη και κατέφυγαν στις κορυφές του Παρνασσού. Κατόπιν πέρασαν με πλοία στην Πελοπόννησο και έγιναν ικέτες του Ευρυσθέα, ο οποίος, ως εχθρός του Ηρακλή, τους παραχώρησε την Ασίνη της Αργολίδας.

Από όλο το γένος των ΔΡΥΟΠΩΝ μόνον οι Ασιναίοι εξακολουθούν επί των ημερών μας να είναι υπερήφανοι για το όνομά τους.

 

G