ΙΦΙΚΛΟΣ

 

Για τον Ιφικλο αναφερει η Οδύσσεια [ραψωδία λ, στ. 281-296]

 

ΤηΧλώρηείδατην όμορφηπου ένανκαιρό ο Νηλέας
τηνπήρεγια τα κάλλητηςμ' αρίφνητά τουδώρα,
κόρηστερνή του Αμφίονα, του γιου του Ιάσου, που ήταν
του  Ορχομενού τωνΜινυώνρήγας·κιαυτή στην Πύλο

βασίλευε, και  γέννησελαμπρά παιδιά, το Χρόμιο,
τον άξιοΠερικλύμενο, το Νέστορα, και κόρη
τηνλεβεντόκαρδηΠηρώ, του κόσμουτο  καμάρι,
που νύφητη ζητούσανεπαντούθε, μα οΝηλέας
μόνε εκεινού την έδινεπου θα 'φερνεστηνΠύλο

του   ΙΦΙΚΛΟΥ  τα λοξόποδακαι κουτελάταβόδια
α
π' τη Φυλάκη, τ' αγριωπά·και θείοςμάντηςτότες
να του τα φέρηβάλθηκε, μα οργή θεού του πέφτει,
και με δεσμά τον έζωσανβοδοβοσκοί στουςκάμπους.
Μα οι μήνεςσανεδιάβηκανκιοι μέρεςσαντελειώσαν,

κι έκλεινε ο χρόνος, κι έσωναντονκύκλοτουςοι ώρες,
τότε ο αντρείος ο Ίφικλοςξεδέσμεψετο μάντη,
τη μοίρασανπροφήτεψε, κατα του Δίατο θέλει.

 

 

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ. Ο γιος του Ιφικλου και της Αστυόχης, ήρωας του Τρωικού πολέμου, από την Φυλάκη της Θεσσαλίας. Ηταν αρχηγός των Θεσσαλών της Φυλάκης και του Πυράσου, και ο ΠΡΩΤΟΣ  Ελληνας που αποβιβάστηκε στην χώρα της Τροίας και σκοτώθηκε από τους Τρώες. Μετά τον θάνατό του λατρεύτηκε σαν ήρωας στον Ελαιούντα και την Χερσόνησο.  [Βλ. και ΡΑΨΩΔΙΑ Ν, στ. 681, και  Ο, στ. 705].  Το πλοίο του Πρωτεσίλαου ήταν το πρώτο το οποίο προσπάθησαν να πυρπολήσουν οι  Τρώες, αλλά τους σταμάτησε ο Πάτροκλος [βλ. ΡΑΨΩΔΙΑ Π, στ. 286].

 

Όταν σκοτώθηκε ο Πρωτεσίλαος, εγινε αρχηγός των Φθίων ο αδελφός του, Ποδάρκης και μαζί του ο Μέδων, ετεροθαλής αδελφός του Αίαντα και νόθος γιος του Οιλέα, ο οποίος, επειδή σκότωσε τον αδελφό της μητρυάς του [μητέρας του Αίαντα] Εριώπιδος, αυτοεξορίστηκε στην Φυλάκη της Φθιώτιδος. [Βλ. ΡΑΨΩΔΙΑ Ν, στ. 692 κ.εξ.].

 

 

G