ΛΙΚΥΜΝΙΟΣ

 

 

Ο Λικύμνιος [ΡΑΨΩΔΙΑ Β, στ. 663],  θείος του Ηρακλή,  αδελφός της Αλκμήνης [τα γράμματα ΛΚΜΝ και στις δυο λέξεις Λικύμνιος - Αλκμήνη, στην ίδια σειρά].  Ο Τληπτόλεμος, γιος του Ηρακλή, τον σκότωσε, και  γι' αυτό οι υπόλοιποι ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ τον  απειλούσαν.

Ο Λικύμνιος ήταν νόθος γιος  του βασιλιά των Μυκηνών Ηλεκτρύωνα. Ο Ηλεκτρύων ήταν ο πρώτος γιος του Περσέα.

[Απολλόδωρος Β, 4,4]

Ἠλεκτρύων δὲ γήμας τὴν Ἀλκαίου θυγατέρα Ἀναξώ, ἐγέννησε θυγατέρα. μὲν Ἀλκμήνην, παῖδας δὲ <Στρατοβάτην> Γοργοφόνον Φυλόνομον Κελαινέα Ἀμφίμαχον Λυσίνομον Χειρίμαχον Ἀνάκτορα Ἀρχέλαον, μετὰ δὲ τούτους καὶ νόθον ἐκ Φρυγίας γυναικὸς Μιδέας Λικύμνιον.


Η Αλκμήνη, όπως μας λέει ο
Πλούταρχος στον Βίο Θησέως, [βλ.  ΡΑΨΩΔΙΑ Γ, στ. 144 υποσημ.], ήταν  ξαδέλφη της Αιθρας, κόρης του Πιτθέα και  μητέρας του Θησέα, η οποία Αίθρα είχε πάει μαζί με την Ελένη στην Τροία.  Ο Πιτθέας και η Λυσιδίκη, μητέρα της Αλκμήνης ήταν αδέλφια, παιδιά της Ιπποδάμειας και του Πέλοπα, όπως  ο Ατρέας, ο Θυέστης και ο Χρύσιππος.

 

Για τον Λκύμνιο βλέπε και : ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ

 

 

Ο Τληπόλεμος, γιος του Ηρακλή και της Αστυόχης, αρχηγός των Ροδίων στον Τρωικό πόλεμο,  είχε αναγκαστεί να φύγει από την Εφύρα [ΤΙΡΥΝΘΑ] γιατί είχε σκοτώσει τον νόθο αδελφό της γιαγιάς του [μητέρας του Ηρακλή, Αλκμήνης] τον Λικύμνιο.

 

 

Ο Πίνδαρος αναφέρει το γεγονός στην Ολυμπιακή Ωδή 7.

 

....ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΛΚΜΗΝΑΣ ΚΑΣΙΓ'ΝΗΤΟΝ ΝΟΘΟΝ ΣΚΑΠΤΩ ΘΕΝΩΝ
ΣΚΛΗΡΑΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΚΤΑΝΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ
ΛΙΚΥΜΝΙΟΝ ΕΛΘΟΝΤ' ΕΚ ΘΑΛΑΜΩΝ  ΜΙΔΕΑΣ
ΤΑΣΔΕ ΠΟΤΕ ΧΘΟΝΟΣ ΟΙΚΙΣΤΗΡ ΧΟΛΩΘΕΙΣ....

Διότι τον νόθον αδελφό της Αλκμήνης, τον Λικύμνιο, με λοστό

από σκληρό ξύλο ελιάς σκότωσε στην Τίρυνθα, ο οποίος ερχόταν από τους οίκους της Μιδέας

κάποτε επειδή θύμωσε ο οικιστήρ αυτής της χώρας.

 

 

 

Επίσης, στην Ολυμπιακη Ωδή 10, ο Πίνδαρος αναφέρει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες που ίδρυσε ο Ηρακλής στην Ολυμπία, και τους   πρώτους  νικητές αυτών των  αγώνων. Νικητής στο στάδιο ήταν ο γιος του Λικύμνιου, ο Οιωνός.

 

ΤΑΥΤΑ Δ' ΕΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΩ ΤΕΛΕΤΑ
ΠΑΡΕΣΤΑΝ ΜΕΝ ΑΡΑ ΜΟΙΡΑΙ ΣΧΕΔΟΝ
Ο Τ' ΕΞΕΛΕΓΧΩΝ ΜΟΝΟΣ
ΑΛΑΘΕΙΑΝ ΕΤΗΤΥΜΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ. ΤΟ ΔΕ ΣΑΦΑΝΕΣ ΙΩΝ ΠΟΡΣΩ ΚΑΤΕΦΡΑΣΕΝ,
ΟΠΑ ΤΑΝ ΠΟΛΕΜΟΙΟ ΔΟΣΙΝ
ΑΚΡΟΘΙΝΑ ΔΙΕΛΘΩΝ ΕΘΥΕ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔ' ΟΠΩΣ ΑΡΑ
ΕΣΤΑΣΕΝ ΕΟΡΤΑΝ ΣΥΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΙ ΠΡΩΤΑ
ΝΙΚΑΦΟΡΙΑΙΣΙ ΤΕ:
ΤΙΣ ΔΗ ΠΟΤΑΙΝΙΟΝ
ΕΛΑΧΕ ΣΤΕΦΑΝΟΝ
ΧΕΙΡΙΣΣΙ ΠΟΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΙ,
ΑΓΩΝΙΟΝ ΕΝ ΔΟΞΑ ΘΕΜΕΝΟΣ
ΕΥΧΟΣ, ΕΡΓΩ ΚΑΘΕΛΩΝ;
ΣΤΑΔΙΟΝ ΜΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΝ, ΕΥΘΥΣ ΤΟΝΟΝ
ΠΟΣΣΙ Τ'ΡΕΧΩΝ,
ΠΑΙΣ Ο ΛΙΚΥΜΝΙΟΥ
ΟΙΩΝΟΣ
: ΙΚΕΝ ΔΕ ΜΙΔΕΑΘΕΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΛΕΥΝΩΝ:
Ο ΔΕ ΠΑΛΑ ΚΥΔΑΙΝΩΝ ΕΧΕΜΟΣ ΤΕΓΕΑΝ:
ΔΟΡΥΚ'ΛΟΣ Δ' ΕΦΕΡΕ ΠΥΓ'ΜΑΣ ΤΕΛΟΣ,
ΤΙΡΥΝΘΑ ΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΝ:
ΑΝ ΙΠΠΟΙΣΙ ΔΕΕ ΤΕΤ'ΡΑΣΙΝ
ΑΠΟ ΜΑΝΤΙΝΕΑΣ ΣΑΜΟΣ Ο
AΛΙΡΟΘΙΟΥ:
ΑΚΟΝΤΙ {ΔΕ} ΦΡΑΣΤΩΡ ΕΛΑΣΕ ΣΚΟΠΟΝ:

ΜΑΚΟΣ ΔΕ ΝΙΚΕΥΣ ΕΔΙΚΕ ΠΕΤ'ΡΩ ΧΕΡΑ ΚΥΚΛΩΣΑΙΣ
ΥΠΕΡ ΑΠΑΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΘΟΡΥΒΟΝ
ΠΑΡΑΙΘΥΞΕ ΜΕΓΑΝ:

 

ΕΝ Δ' ΕΣΠΕΡΟΝ
ΕΦΛΕΞΕΝ ΕΥΩΠΙΔΟΣ
ΣΕΛΑΝΑΣ ΕΡΑΤΟΝ ΦΑΟΣ.
ΑΕΙΔΕΤΟ ΔΕ ΠΑΝ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΕΡΠΝΑΙΣΙ ΘΑΛΙΑΙΣ
ΤΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΑΜΦΙ ΤΡΟΠΟΝ.

Μετάφραση:

....Σε αυτή την πρώτη τελετή παρέστησαν οι Μοίρες και ο Χρόνος ο οποίος μόνος εξελέγχει την αλήθεια. Ο Χρόνος προχώρησε και είπε την πραγματική και ακριβή ιστορία, πώς ο Ηρακλής διαχώρησε τα λάφυρα του πολέμου και πώς ίδρυσε την τετράχρονη γιορτή με τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες  και τις νίκες τους. Ποιος κέρδισε το πρώτο βραβείο με την επιδεξιότητα των χεριών και των ποδιών και του άρματος, τοποθετώντας το καύχημα της νίκης στον νου του, και πετυχαίνοντάς την με τα κατόρθωματά του;

Στον δρόμο –στάδιον- ο καλύτερος δρομέας ήταν ο γιος του Λικύμνιου, ο Οιωνός, ο οποίος είχε έρθει από την Μιδεα, αρχηγός ενός στρατεύματος.

Στη πάλη, ο Έχεμος κέρδισε την νίκη για την Τεγέα.

Και το βραβείο της πυγμαχίας το κέρδισε ο Δόρυκλος, που ζούσε στην πόλη της Τίρυνθας.

Και στην αρματηδρομία με τέθριππα, ο νικητής ήταν ο Σάμος από την Μαντίνεια, ο γιος του Αλιρόθιου.

Ο Φράστωρ χτύπησε το σημάδι με το ακόντιο.

Στην σφαιροβολία δε ο Νικεύς έστειλε την πέτρα του αφου στριφογύρισε, μακρύτερα απ’ όλους τους άλλους, και οι συστρατιώτες του ξέσπασαν σε δυνατές ζητωκραυγές.

 

Το θαυμάσιο φως του φεγγαριού φώτισε την νύχτα

Ολος δε ο τόπος αντηχούσαν από το τραγούδι που υμνούσε τη νίκη...

 

G