ΜΗΡΙΟΝΗΣ

 

 Γιος του Μόλου, νόθου γιου του ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ. Μαζι με τον Ιδομενέα, νόμιμο γιο του Δευκαλίωνα, ήταν αρχηγοί των Κρητών στον Τρωικό πόλεμο.  [ΡΑΨΩΔΙΕΣ: Β 651, Η 165, Ν 246, Ρ 610, Ψ 113, κ.ά.]

 

G