Πρβλ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ, βιβλίο ΠΡΩΤΟ

Ουδέ μέν ουδέ βίην κρατερόφρονος `Ηρακλήος πευθόμεθ' Αισονίδαο λιλαιομένου αθερίξαι: αλλ' επεί άιε βάξιν αγειρομένων ηρώων νείον απ' 'Αρκαδίης Λυρκήιον ''Αργος αμείψας, τήν οδόν ή ζωόν φέρε κάπριον ός ρ' ενί βήσσης φέρβετο Λαμπείης 'Ερυμάνθιον άμ μέγα τίφος, τόν μέν ενί πρώτοισι Μυκηνάων †αγορήσι δεσμοίς ιλλόμενον μεγάλων απεσείσατο νώτων, αυτός δ' ή ιότητι παρέκ νόον Ευρυσθήος 
ωρμήθη: σύν καί οι ''Υλας κίεν, εσθλός οπάων πρωθήβης, ιών τε φορεύς φύλακός τε βιοίο. 

Τώ δ' επί δή θείοιο κίεν Δαναοίο γενέθλη, Ναύπλιος: ή γάρ έην Κλυτονήου Ναυβολίδαο, Ναύβολος αύ Λέρνου, Λέρνον γε μέν ίδμεν εόντα Προίτου Ναυπλιάδαο, Ποσειδάωνι δέ κούρη πρίν ποτ' 'Αμυμώνη Δαναΐς τέκεν ευνηθείσα Ναύπλιον, ός περί πάντας εκαίνυτο ναυτιλίησιν.

 

Οπότε ο Ίφιτος ήταν γιος του Ναύβολου, εγγονός του Λέρνου, γιου του Προίτου, γιου του Ναύπλιου, γιου του Ποσειδώνα. Που σημαίνει πως την περιοχή των Δελφών, την εποχή της Τρωικής εκστρατείας, την είχαν ‘απόγονοι’ του Ποσειδώνα. Ο αδελφός του Ίφιτου, ο Κλυτονεύς, γέννησε τον Ναύπλιο που πήγε μαζί με τον Ηρακλή στην Αργοναυτική εκστρατεία.

Στράβων, βιβλ. Η. Ίφιτον τε θείναι τον Ολυμπιακόν αγώνα, ιερών όντων των Ηλείων.

 

 
Παυσανίας, Χ [Φωκικά], 33, 12. Η Δρυμαία απέχει από την Αμφίκλεια ογδόντα στάδια, αν κανείς τραπεί προς τα αριστερά. Το όνομα της πόλης ήταν Δρυμός κατά τον Ηρόδοτο (8, 33), Ναυβολείς όμως παλαιότερα. Οι εδώ λένε πως οικιστής τους υπήρξε ο Ναύβολος, γιος του Φώκου, του γιου του Αιακού.

 

G