ΕΥΡΥΑΛΟΣ του  ΜΗΚΙΣΤΕΑ  ΤΑΛΑΪΟΝΙΔΗ

 

Υπαρχηγός των Αργείων στην Τρωική εκστρατεία.

Βλ. Ιλιάδος Β, στ. 559 κ.ξ.

 

Ο Μηκιστέας ήταν γιος του Ταλαού, γιου του Βίαντος

 

Ο Βίας ήταν  αδελφός του Μελάμποδα, γιοι και οι δυο του Αμυθάονα, [γιου του Κρηθέα, γιου του Αιόλου] και της Ειδομένης, κόρης του Άβαντα [γιου του Λυγκέα του ΑΙΓΥΠΤΟΥ και της Υπερμνήστρας του ΔΑΝΑΟΥ].

 

Ο Αμυθάων ήταν αδελφός του Αίσονα [πατέρα του Ιάσονα, πατέρα του Εύνηου] και του Φέρητα [πατέρα του Αδμήτου, πατέρα του Εύμηλου].

 

 

Τα δυο αδέλφια, Βίας και Μελάμπους,  κυβέρνησαν την Τϊρυνθα, [ΕΦΥΡΑ].

 

Αναφέρουμε τα λεγόμενα του Απολλόδωρου, [Β, 1, 4]

Δαναὸν μὲν οὖν Βῆλος ἐν Λιβύῃ κατῴκισεν, Αἴγυπτον δὲ ἐν Ἀραβίᾳ, ὃς καὶ καταστρεψάμενος τὴν Μελαμπόδων  χώραν <ἀφ᾽ ἑαυτοῦ> ὠνόμασεν Αἴγυπτον.

[οι παλιοί κάτοικοι της Αραβίας, λοιπόν, πριν να πάνε εκεί οι Αιγύπτιοι, ονομάζονταν ΜΕΛΑΜΠΟΔΕΣ].

 

Όταν ο Μελάμπους κάθαρε τις κόρες του Προίτου [Λυσίππη, Ιφινόη, Ιφιάνασσα] οι οποίες είχαν παραφρονήσει, η μία [Ιφινόη] σκοτώθηκε και οι δυο έγιναν καλά και παντρεύτηκαν η μεν τον Μελάμποδα και η δε τον αδελφό του τον Βίαντα.

Από τον Μελάμποδα γεννήθηκε ο Μεγαπένθης. [Απολλόδ. Β, 2, 2].

 

Ο  Βίας, όμως, λέγεται πως  παντρεύτηκε και  την κόρη του βασιλιά Νηλέα, την Πηρώ [αδελφή του Νέστορα], από την οποία απέκτησε τον Ταλαό.

Ο Νηλέας ήταν γιος του Κρηθέα και της  Τυρούς [του Σαλμωνέα], αδελφός του Πελία.

 

Ο ΤΑΛΑΟΣ έγινε πατέρας του Αδράστου, του ΜΗΚΙΣΤΕΩΣ,  και της Εριφύλης. Υπήρξε βασιλιάς του Αργους και είχε πάρει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία [βλ. Απολλόδ. Α, 10,3, Παυσανίας, Β, 6,6, και 20,5].

 

Ο ΜΗΚΙΣΤΕΥΣ ήταν πατέρας του ΕΥΡΥΑΛΟΥ, ο οποίος πήρε μέρος σαν ένας από τους υπαρχηγούς του Άργους, υπό τις διαταγές του Διομήδη, στον Τρωικό πόλεμο.

 

Ο ΕΥΡΥΑΛΟΣ ήταν γνωστός σαν επιδέξιος παλαιστής. Είχε πάρει μέρος προηγουμένως και στην εκστρατεία των ΕΠΙΓΟΝΩΝ εναντίον των Θηβών.

 

Στην Ιλιάδα γράφεται πως ο ΕΥΡΥΑΛΟΣ σκότωσε τον Δρήσο, τον Οφέλτιο, τον Αίσηπο και τον Πήδασο [Ζ, στ. 18 κ.εξ.]

 

 

G