Άλλα αρχαία ελληνικά έργα.

Μόνο το αρχαίο κείμενο

 

[Τα παρακάτω έργα είναι σε αρχεία doc σε μορφή zip [συμπιεσμένα].

Για να τα δειτε σας χρειάζεται η γραμματοσειρά Greek

την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατεβάστε την, αποσυμπιέστε την και τοποθετείστε το αρχείο Greek.ttf

στον φάκελλο Fonts, των Windows]

 

 

 

 

 

 

 

[Αχαϊκά, Λακωνικά, Μεσσηνιακά, Ηλιακά, Βοιωτικά, Φωκικά]

 

 

 

 

 

 

 

 

Περί Γεωργίας [1], [2], [3]