60 ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να μάθετε σημαντικά γεγονότα της Ιλιάδας.

Σε κάθε ερώτηση δίνονται 3 απαντήσεις εκ των οποίων η 1 είναι η σωστή.

Όταν την επιλέξετε, θα σας οδηγήσει στην επόμενη ερώτηση.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ