ΡΑΨΩΔΙΑ  Ο

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο Δίας ξυπνάει [15.4] και βλέπει τον πληγωμένο Εκτορα [15.9]. 

Ο Δίας λέει το σχέδιό του στην Ήρα [15.53].

Η Ήρα τρομαγμένη επιστρέφει στον Όλυμπο [15.93].

Ο Δίας στέλνει την Ίριδα στον Ποσειδώνα να του πει να μην βοηθά πλέον τους Αχαιούς [15.158].

Ίρις - Ποσειδών [15.175]. 

Ο Ποσειδών φεύγει από το πλευρό των Αχαιών [15.217]. 

Ο Δίας στέλνει τον Φοίβο να προστατεύει με την αιγίδα τον Εκτορα [15.221] και [15.317].

 

Ο Εκτωρ  (T) σκοτώνει τον Στιχίο (A) (15.329)

Ο Εκτωρ  (T) σκοτώνει τον  Αρκεσίλαο (A) (15.329)

 Αινείας  (T)  σκοτώνει τον Μέδοντα  (A) (15.332)

Ο Αινείας  (T) σκοτώνει τον Ίασο (A) (15.332)

Ο Πολυδάμας  (T) σκοτώνει τον Μηκιστή (A) (15.339)

Ο Πολίτης  (T)  σκοτώνει τον Εχίον (A) (15.339)

Ο Αγήνωρ  (T) σκοτώνει τον Κλονίο (15.340)

Ο Πάρις (T) σκοτώνει τον Δηίοχο(A), βάλε  νείατον ὦμον ὄπισθε (15.341)

Ο Έκτωρ διατάζει να πάνε οι Τρώες  προς τα καράβια των Δαναών [15.346].

 

Ο  Φοίβος με την αιγίδα οδηγεί τους Τρώες και γκρεμιζει το τείχος [15.360].

 

Ο Νέστωρ εύχεται στον Δία [15.371].

 

Ο Πάτροκλος ακούει τον θόρυβο της μάχης και επιστρέφει στον Αχιλλέα [15.390]

 

Ο Τελαμώνιος Αίας  (A) σκοτώνει τον Καλήτορα (T), κατὰ στῆθος βάλε δουρί (15.419)

 

Ο Εκτωρ  (T) σκοτώνει τον Λυκόφρονα (A) τόν ῥ᾽ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ (15.433)

Ο Τεύκρος  (A) σκοτώνει τον Κλείτο (A), αὐχένι   οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός (15.445)

Σπάει το τόξο του Τεύκρου την στιγμή που σκόπευε τον Εκτορα [15.463].

 

Ο Εκτωρ  (T) σκοτώνει τον Σχεδίο (A) (15.515)

Ο Τελαμώνος Αίας  (A) σκοτώνει τον Λαοδάμαντα (T) (15.516)

Ο Πολυδάμας (T) σκοτώνει τον Ωτο (A) (15.518)

Ο Μέγης  (Α)  σκοτώνει τον Κροίσμο  (T), στῆθος μέσον οὔτασε δουρί (15.523)

Ο Δόλοψ (Τ) επιτίθεται στον Μέγη αλλά τον σώνει η ασπίδα του, δώρο του Ευφήτη στον Φυλέα [15.525]

Ο Μενέλαος  (A) σκοτώνει τον Δόλοπα (T), βάλε δ᾽ ὦμον ὄπισθεν (15.541)

Ο Αντίλοχος  (A) σκοτώνει τον Μελάνιππο (T), βάλε στῆθος παρὰ μαζόν (15.577)

  

Ο Εκτωρ  (T) σκοτώνει τον Περιφήτη (A), στήθεϊ δ᾽ ἐνδόρυ πῆξε (15.638)

 

 Ο Δίας σπρώχνει τους Τρώες προς τα καράβια με σκοπό να βάλουν την πρώτη φωτιά για να την δει και να μπει στη μάχη ο Αχιλλέας [15.592]