ΡΑΨΩΔΙΑ  Π

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο Πάτροκλος παρακαλά τον Αχιλλέα να του δώσει την πανοπλία για να φοβήσει τους Τρώες [16.1]

Ο Αχιλλέας του δίνει την άδεια [16.60] με την  προϋπόθεση πως μόλις τους διώξει από τα πλοία να επιστρέψει [16.87].

1η προσευχή του Αχιλλέα [16.97].

 

Οι Τρώες βάζουν την πρώτη φωτιά στα καράβια [16.112].

 

Τώρα είναι ο Αχιλλέας που παροτρύνει τον Πάτροκλο να βιαστεί [16.124]. 

Ίπποι του Αχιλλέα [16.148].

Ετοιμασίες Μυρμιδόνων [16.160].  

2η προσευχή του Αχιλλέα [16.233].

 

Ο Πάτροκλος  (A), δίπλα στο πλοίο που καιγόταν, σκοτώνει τον Πυραίχμη (T), βάλε δεξιὸν ὦμον (16.287) και σβήνει την φωτιά.

 

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον  Αρηίλυκο  (T), βάλε μηρὸν ἔγχεϊ  ὀξυόεντι (16.308)

 

Ο Μενέλαος  (A) σκοτώνει τον Θόαντα  (T), οὖτα στέρνον γυμνωθέντα παρ᾽ ἀσπίδα (16.311)

Ο Μέγης (A) σκοτώνει τον Αμφικλο (T), ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνθα πάχιστος

                                                                μυὼν ἀνθρώπου πέλεται (16.314)

Ο Αντίλοχος  (A) σκοτώνει τον Ατύμνιο (T), λαπάρης δὲ  διήλασε χάλκεον ἔγχος (16.317)

Ο Θρασυμήδης  (A) σκοτώνει τον Μάρη (T), πρυμνὸν δὲ  βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ δρύψ᾽ 

                                                                        ἀπὸ μυώνων (16.321)

 

Ο Οιλεύς  Αίας (A) σκοτώνει τον Κλεόβουλο  (T), πλήξας ξίφει αὐχένα (16.330)

Ο Πηνέλεως  (A) σκοτώνει τον Λύκωνα (A), ὑπ᾽ οὔατος αὐχένα (16.339)

Ο Μηριόνης  (A) σκοτώνει τον Ακάμαντα  (T), κατὰ δεξιὸν ὦμον (16.343)

Ο Ιδομενέας (A) σκοτώνει τον Ερύμαντα  (T), κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ   νύξε (16.345)

 

Ο Έκτωρ υποχωρεί [16.355]

 

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον  Πρόνοο (T), βάλε δουρὶ φαεινῷ στέρνον γυμνωθέντα παρ᾽ ἀσπίδα (16.399)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Θέστορα (T), ἔγχεϊ νύξε παραστὰς γναθμὸν δεξιτερόν (16.401)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Ερυλαο (T), βάλε πέτρῳ μέσσην κὰκκεφαλήν (16.410)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Ερύμαντα  (T) (16.415)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Αμφότερο (T) (16.415)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Επάλτη  (T) (16.415)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Τληπόλεμο (T) (16.416)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον  Εχίο (T) (16.416)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Πύρι (T) (16.416)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Ιφέα  (T) (16.417)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον  Εύιππο (T) (16.417)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Πολύμηλο (T) (16.417)

 

Η μοίρα του Σαρπηδόνος [16.431]

 

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Θρασύμηλο (T), βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα (16.463)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Σαρπηδόνα (T), ἔβαλ᾽ ἔνθ᾽ ἄρατε φρένες ἔρχαται ἀμφ᾽ ἁδινὸν κῆρ (16.481)

 

Ο Γλαύκος προσεύχεται στον Απολλωνα και θεραπεύεται το χέρι του [16.513]

 

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον Επειγέα (A), βάλε  χερμαδίῳ κεφαλήν (16.577)

 

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον  Σθενέλαο (T), ἔβαλε αὐχένα χερμαδίῳ   (16.587)

Ο Γλαύκος  (T) σκοτώνει τον Βαθυκλέα (A), στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ (16.594)

Ο Μηριόνης  (A) σκοτώνει τον Λαογόνο (T), τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος (16.606)

Ο Λαογόνος ήταν ιερέας του Ιδαίου Δία.

 Ο Μηριόνης ξεφεύγει από το δόρυ του Αινεία και αυτός τον αποκαλεί ‘ορχηστή = χορευτή’ [16.608]

Ο Δίας μελετά τον φόνο του Πατρόκλου [16.645]

Ο Έκτωρ απομακρύνεται [16.655]

Ο Απόλλων σηκώνει τον Σαρπηδόνα [16.676]

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Αδρηστο (T) (16.695)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Αυτόνοο (T) (16.695)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Εχεκλο (T) (16.695)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Πέριμο (T) (16.696)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Επίστορα (T) (16.696)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Μεγάδη (T) (16.696)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Μελάνιππο (T) (16.696)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Ελασο (T) (16.697)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Μούλιο (T) (16.697)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Πυλαρτη  (T) (16.697)

Ο Πάτροκλος  (A) σκοτώνει τον Κεβριόνη (T), βάλε μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ (16.739)

 

Ο Πάτροκλος κάνει 3 επιθέσεις και σκοτώνει σε κάθε επιθεση 9 άνδρες. [16.785]

 


Ο Απόλλων [1ος] χτυπάει τον Πάτροκλο.... χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε.

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων (16.792)

 

Τον Πάτροκλο κατόπιν  χτυπαει ο Εύφορβος [2ος] ........ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ

ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ Πανθοΐδης Εὔφορβος [16.806]

 

Ο Εκτωρ [3ος] χτυπάει τον Πάτροκλο...... οὖτα δὲ δουρὶ  νείατον ἐς κενεῶνα[16.819]

 

Πριν ξεψυχήσει ο Πάτροκλος προλέγει τον θάνατο του Εκτορα. [16.854]