ΡΑΨΩΔΙΑ  Ψ

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ετοιμασίες για την ταφή του Πάτροκλου [23.1]. 

Η ψυχή του Πάτροκλου εμφανίζεται στον Αχιλλέα κα του ζητά να τον θάψει σύντομα [23.59].

Ετοιμασία πυράς [23.110].  

Ο Αχιλλέας κόβει τα μαλλιά του [23.140]. 

Ο Αχιλλέας καλεί τον Ζέφυρο και τον Βοριά για να ανάψει η πυρά του Πατρόκλου [23.193]. 

Ο Αχιλλέας οργανώνει αθλητικούς αγώνες για να τιμήσει τον Πάτροκλο [23.257]. 

Αρματηδρομία [23.287]. 

Πυγμαχία [23.651]. 

Πάλη [23.700]. 

Δρόμος ταχύτητος [23.740]. 

Ξιφομαχία [23.802]. 

Δίσκος [23.826]. 

Τοξοβολία [23.850]. 

Ακόντιο, τιμής ένεκεν το πρώτο βραβείο  δίνεται στον Αγαμέμνονα [23.884].