ΡΑΨΩΔΙΑ  Δ 

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο Δίας διατάζει την Αθηνά να βρει τρόπο να παραβούν τον όρκο οι Τρώες και να αρχίσει ο πόλεμος [4.68].

Η Αθηνά βάζει την ιδέα στον Πάνδαρο να τοξεύσει τον Μενέλαο [4.85].

Ο Πάνδαρος τοξεύει τον Μενέλαο με βέλος δηλητηριασμένο [4.135]

Ο Αγαμέμνων επιθεωρεί τα στρατεύματα [4.220]

 

Ο Αντίλοχος  (A) σκοτώνει τον Εχέπωλο (T) (τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,

                                                                       ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε) (4.459)

 

Ο Αγήνωρ  (T) σκοτώνει τον Ελεφήνορα (A) (πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ᾽ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη,

                                                                       οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ) (4.467)

    

Ο Αίας Τελαμώνιος  (A) σκοτώνει τον Σιμοείσιο (T) (Πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν

                                                                                   δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι᾽ ὤμου χάλκεον ἔγχος

                                                                                   ἦλθεν)   (4.473)

Ο Αντιφος  (T) σκοτώνει τον  Λεύκο (A) (βεβλήκει βουβῶνα) (4.491)

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Δημοκόωντα (T) (διὰ κροτάφοιο πέρησεν

                                                        αἰχμὴ χαλκείη) (4.499)

 

Ο Πείρως  (T) σκοτώνει τον Διώρη (A) (χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι κνήμην δεξιτερήν)

                                                                                                                           (οὖτα δὲ δουρὶ παρ᾽ ὀμφαλόν·) (4.525)

 

Ο Θόας  (A) σκοτώνει τον Πείροο (T) (βάλε δουρὶ στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ᾽ ἐν πνεύμονι χαλκός·) (4.531).