ΡΑΨΩΔΙΑ  Ε

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Η Αθηνά δίνει δύναμη στον Διομήδη. Αυτός ακτινοβολεί [5.1].

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Φηγέα (T) (ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον) (5.19)

Ο Ηφαιστος καλύπτει με σκότος τον Ιδαίο και τον απομακρύνει από τη μάχη [5.20]

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον αρχηγό των Αλιζώνων, Οδίο (T) (μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν

                                                                  ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε) (5.40)

Ο Ιδομενέας (A) σκοτώνει τον Φαίστο (Τ) (ἔγχεϊ μακρῷ κατὰ δεξιὸν ὦμον) (5.46)

Ο Μενέλαος  (A) σκοτώνει τον Σκαμάνδριο (Τ) (πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ

                                                                          ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν) (5.54)

 

Ο Μηριόνης  (A) σκοτώνει τον Φέρεκλο (T) (βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ

                                                                       ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ᾽ ὀστέον ἤλυθ᾽  ἀκωκή·) (5.66)

 

Ο Μέγης  (A) σκοτώνει τον Πήδαιο (Τ) (ἐγγύθεν ἐλθὼν

                                                                βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί·

                                                                ἀντικρὺ δ᾽ ἀν᾽ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·) (5.72)

 

Ο Ευρύπυλος  (A) σκοτώνει τον Υψήνορα (T) (πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμον

                                                                       φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν·) (5.80)

 

Η Αθηνά αφαιρεί την ‘αχλύ’ από τα μάτια του Διομήδη [5.125], και του λέει να χτυπήσει την Αφροδίτη.

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Αστύνοο (T) (τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί) (5.145)

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Υπείρονα (T) (τὸν δ᾽ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῖδα παρ᾽ ὦμον

                                                                      πλῆξ᾽, ἀπὸ δ᾽ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ᾽ ἀπὸ νώτου ) (5.145)

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Άβαντα (T) (5.148)

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Πολύειδο (T) (5.148)

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Ξάνθο (T) (5.152)

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Θόωνα (T) (5.152)

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Έχεμμονα (T) (5.160)

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνειτον Χρομίο (T) (5.160)

Αινείας – Πάνδαρος [5.170]

 Τα άλογα του Αινεία [5.259].

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Πάνδαρο (T) (βέλος λευκοὺς δ᾽ ἐπέρησεν ὀδόντας) (5.291)

O Διομήδης τραυματίζει πολύ σοβαρά τον Αινεία (5.310), ρίχνοντας μια πέτρα, και εκείνος σώζεται μόνο με την επέμβαση της μητέρας του, της Αφροδίτης, και του θεού Απόλλωνα.

Ο Διομήδης παίρνει τα άλογα του Αινεία [5.322].

Ο Διομήδης πληγώνει και την ίδια την θεά Αφροδίτη, ρίχνοντάς της το δόρυ στο χέρι. (5.336)

Αφροδίτη – Διώνη [5.365]. Αναφορά της Διώνης σε όσους στο παρελθόν τα είχαν βάλει με θεούς. Ωτος, Εφιάλτης – Αρης,  Ηρακλής – Ήρα, Αδης [5.386].

 Ο Απόλλων βάζει ένα ‘είδωλο’ στην θέση του Αινεία, και τον ίδιο τον απομακρύνει από τη μάχη [5.450] και τον θεραπεύει.

Ο Σαρπηδών αποπαίρνει τον Εκτορα [5.470]. 

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Δηικόωντα (T), (ἔγχος νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε·) (5.538)

Ο Αινείας  (T) σκοτώνει τον Κρήθωνα (A) (5.560)

Ο Αινείας  (T) σκοτώνει τον Ορσίλοχο (A) (5.560)

Ο Μενέλαος  (A) σκοτώνει τον Πυλαιμένεα (T), (ἔγχεϊ νύξε κατὰ κληῖδα τυχήσας·) (5.579)

Ο Αντίλοχος  (A) σκοτώνει τον Μύδωνα (T) (ξίφει ἤλασε κόρσην) (5.584)

Ο ¨Εκτωρ  (T) σκοτώνει τον Μενέσθη (A) (5.609)

Ο ¨Εκτωρ  (T) σκοτώνει τον Αγχίαλο (A) (5.609)

Ο Τελαμώνιος Αίας σκοτώνει τον Άμφιο (T), (ἀκόντισε) (5.612)

 Ο Σαρπηδών  (T) σκοτώνει τον Τληπόλεμο (A), (βάλεν αὐχένα μέσσον) (5.657)

Ο Τληπόλεμος  (A) πριν να πεθάνει προλαβαίνει και τραυματίζει τον Σαρπηδόνα  (T) (μηρὸν ἀριστερὸν

                                                                                                                               ἔγχεϊ μακρῷ βεβλήκειν) (5.670)

 

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Κοίρανο (T) (5.677)

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Αλάστορα (T) (5.677)

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Χρομίο (T) (5.677)

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Άλκανδρο (T) (5.678)

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Άλιο (T) (5.678)

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Νοήμονα (T) (5.678)

Ο Οδυσσεύς  (A) σκοτώνει τον Πρύτανι (T) (5.678)

Ο Έκτωρ  (T) σκοτώνει τον Τεύθραντα (A) (5.706)

Ο Έκτωρ  (T) σκοτώνει τον Ορέστη (A) (5.706)

Ο Έκτωρ  (T) σκοτώνει τον Τρήχο (A) (5.707)

Ο Έκτωρ  (T) σκοτώνει τον Οινόμαο (A) (5.708)

Ο Έκτωρ  (T) σκοτώνει τον Έλενο (A) (5.708)

Ο Έκτωρ  (T) σκοτώνει τον Ορέσβιο (A) (5.708)

Η Ηρα εμψυχώνει τους Αχαιούς [5.767].  Αθηνά-Διομήδης [5.792].

Ο θεός Άρης σκοτώνει τον Περίφαντα (A) (5.842)

Ο Διομήδης τραυματίζει τον θεό Άρη (νείατον ἐς κενεῶνα ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ)· (5.857)

 Ο Άρης ξεφωνίζει [5.860] και οδυρόμενος ανεβαίνει στον Όλυμπο όπου τον περιποιείται ο Παιήων, ο γιατρός των θεών [5.900].

Και όπως γρήγορα η πυτιά το λευκό γάλα πήζει / που υγρόν γοργά συσφίγγεται, καθώς το ανακατώνουν, / έτσι εθεράπευσε γοργά τον άγριον Άρην εκείνος