ΡΑΨΩΔΙΑ  Ι

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Σύνοδος Αχαιών [9.1]. Κλάμα Αγαμέμνονα [9.11]. Πρόταση Αγαμέμνονα να φύγουν. Λόγος Διομήδη [9.31].

Ο Νέστωρ συμβουλεύει τον Αγαμέμνονα να εξευμενίσει τον Αχιλλέα για να επιστρέψει στην μάχη [9.96].

Πρεσβεία Αχαιών προς Αχιλλέα με τις προσφορές του Αγαμέμνονα [9.168].

Λόγος Οδυσσέα [9.225].  Άρνηση Αχιλλέα [9.307].

Λόγος Φοίνικα [9.434]. Καλυδώνιος κάπρος [9.527].  Απάντηση και δεύτερη άρνηση του Αχιλλέα [9.607].

 Ο πρέσβεις μεταφέρουν την άρνηση του Αχιλλέα στον Αγαμέμνονα [9.669].