ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ

ΕΙΔΥΛΛΙΑ

XIV. ΚΥΝΙΣΚΑΣ ΕΡΩΣ Ἢ ΘΥΩΝΙΧΟΣ

(ΑΙΣΧΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΥΩΝΙΧΟΣ)

[Με μετάφραση]
  ΑΙΣΧΙΝΗΣ
    Χαίρειν πολλὰ τὸν ἄνδρα Θυώνιχον.
     
  ΘΥΩΝΙΧΟΣ
    Ἀλλὰ τὺ ταὐτά,
Αἰσχίνα. Ὡς χρόνιος,
  ΑΙ. Χρόνιος.
  ΘΥ. Τί δέ τοι τὸ μέλημα;
  ΑΙ. Πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα, Θυώνιχε.
  ΘΥ. Ταῦτ᾽ ἄρα λεπτός,
χὡ μύσταξ πολὺς οὗτος, ἀϋσταλέοι δὲ κίκιννοι.
5   Τοιοῦτος τὰ πρόαν τις ἀφίκετο Πυθαγορικιάς,
ὠχρὸς κἀνυπόδητος· Ἀθηναῖος δ᾽ ἔφατ᾽ ἦμεν.
  ΑΙ. Ἤρατο μὰν καὶ τῆνος;
  ΘΥ. Ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω.
  ΑΙ. Παίσδεις, ὠγάθ᾽, ἔχων· ἐμὲ δ᾽ ἁ χαρίεσσα Κυνίσκα
ὑβρίσδει λασῶ δὲ μανείς ποκα, θρὶξ ἀνὰ μέσσον,
10 ΘΥ. Τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τύ, φίλ᾽ Αἰσχίνα, ἀσυχᾷ ὀξύς,
πάντ᾽ ἐθέλων κατὰ καιρόν· ὅμως δ᾽ εἶπον, τί τὸ καινόν;
  ΑΙ. Ὡργεῖος κἠγὼν καὶ ὁ Θεσσαλὸς ἱπποδιώκτας
Ἆγις καὶ Κλεύνικος ἐπίνομες ὁ στρατιώτας
ἐν χώρῳ παρ᾽ ἐμίν. Δύο μὲν κατέκοψα νεοσσώς
15   θηλάζοντά τε χοῖρον, ἀνῷξα δὲ Βίβλινον αὐτοῖς,
εὐώδη τετόρων ἐτέων σχεδὸν ὡς ἀπὸ λανῶ·
βολβός τις, κοχλίας ἐξαιρέθη· ἦς πότος ἁδύς.
Ἤδη δὲ προϊόντος ἔδοξ᾽ ἐπιχεῖσθαι ἄκρατον
ὦτινος ἦθελ᾽ ἕκαστος· ἔδει μόνον ὧτινος εἰπεῖν.
20   Ἁμὲς μὲν φωνεῦντες ἐπίνομες, ὡς ἐδέδοκτο·
ἃ δ᾽ οὐδέν, παρεόντος ἐμεῦ. Τίν᾽ ἔχειν με δοκεῖς νῶν;
“Οὐ φθεγξῇ; Λύκον εἶδες;” ἔπαιξέ τις. “Ὡς σοφός” εἶπεν
κἠφᾶπτ᾽· εὐμαρέως κεν ἀπ᾽ αὐτᾶς καὶ λύχνον ἇψας.
Ἔστι Λύκος, Λύκος ἐστί, Λάβα τῶ γείτονος υἱός,
25   εὐμάκης, ἁπαλός, πολλοῖς δοκέων καλὸς ἦμεν·
τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα.
Χἁμῖν τοῦτο δι᾽ ὠτὸς ἔγεντό ποχ᾽ ἁσυχᾷ οὕτως·
οὐ μὰν ἐξήταξα, μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν.
Ἤδη δ᾽ ὦν πόσιος τοὶ τέσσαρες ἐν βάθει ἦμες,
30   χὡ Λαρισαῖος “Τὸν ἐμὸν λύκον” ᾆδεν ἀπ᾽ ἀρχᾶς,
θεσσαλικόν τι μέλισμα, κακαὶ φρένες· ἁ δὲ Κυνίσκα
ἔκλαεν ἐξαπίνας θαλερώτερον ἢ παρὰ ματρί
παρθένος ἑξαέτης κόλπω ἐπιθυμήσασα.
Τᾶμος ἐγών, τὸν ἴσαις τύ, Θυώνιχε, πὺξ ἐπὶ κόρρας
35   ἤλασα, κἄλλαν αὖθις. Ἀνειρύσσασα δὲ πέπλως
ἔξω ἀπῴχετο θᾶσσον. “Ἐμὸν κακόν, οὔ τοι ἀρέσκω;
Ἄλλος τοι γλυκίων ὑποκόλπιος; Ἄλλον ἰοῖσα
θάλπε φίλον. Τήνῳ τεὰ δάκρυα, μάχλε; ῾Ρεόντω.”
Μάστακα δοῖσα τέκνοισιν ὑπωροφίοισι χελιδών
40   ἄψορρον ταχινὰ πέτεται βίον ἄλλον ἀγείρειν·
ὠκυτέρα μαλακᾶς ἀπὸ δίφρακος ἔδραμε τήνα
ἰθὺ δι᾽ ἀμφιθύρω καὶ δικλίδος, ᾇ πόδες ἆγον.
Αἶνός θην λέγεταί τις· “Ἔβα καὶ ταῦρος ἀν᾽ ὕλαν”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
εἴκατι· τῶδ᾽ ὀκτώ, τῶδ᾽ ἐννέα, τῶδε δέκ᾽ ἄλλαι,
45   σάμερον ἑνδεκάτα· ποτίθες δύο, καὶ δύο μῆνες
ἔξ ὧν ἀπ᾽ ἀλλάλων· οὐδ᾽ εἰ θρᾳκιστὶ κέκαρμαι
οἶδε. Λύκος νῦν πάντα, Λύκῳ καὶ νυκτὸς ἀνῷκται·
ἄμμες δ᾽ οὔτε λόγω τινὸς ἄξιοι οὔτ᾽ ἀριθμητοὶ,
“δύστηνοι Μεγαρῆες ἀτιμοτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ.”
50   Κεἰ μὲν ἀποστέρξαιμι, τὰ πάντα κεν εἰς δέον ἕρποι.
Νῦν δέ—πόθεν; Μῦς, φαντί, Θυώνιχε, γεύμεθα πίσσας.
Χὥτι τὸ φάρμακόν ἐστιν ἀμηχανέοντος ἔρωτος,
οὐκ οἶδα· πλὰν Σῖμος, ὁ τᾶς Ἐπιχάλκω ἐρασθείς,
ἐκπλεύσας ὑγιὴς ἐπανῆνθ᾽, ἐμὸς ἁλικιώτας.
55   Πλευσοῦμαι κἠγὼν διαπόντιος, οὔτε κάκιστος
οὔτε πρᾶτος ἴσως, ὁμαλὸς δέ τις ὁ στρατιώτας.
  ΘΥ. Ὤφελε μὲν χωρεῖν κατὰ νῶν τεὸν ὧν ἐπεθύμεις,
Αἰσχίνα. Εἰ δ᾽ οὕτως ἄρα τοι δοκεῖ ὥστ᾽ ἀποδαμεῖν,
μισθοδότας Πτολεμαῖος ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος.
  ΑΙ. Τἆλλα δ᾽ ἀνὴρ ποῖός τις;
60 ΘΥ. Ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος.
εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός, εἰς ἄκρον ἁδύς,
εἰδὼς τὸν φιλέοντα, τὸν οὐ φιλέοντ᾽ ἔτι μᾶλλον,
πολλοῖς πολλὰ διδούς, αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων,
οἷα χρὴ βασιλῆ᾽· αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντί,
65   Αἰσχίνα. Ὥστ᾽ εἴ τοι κατὰ δεξιὸν ὦμον ἀρέσκει
λῶπος ἄκρον περονᾶσθαι, ἐπ᾽ ἀμφοτέροις δὲ βεβακώς
τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν θρασὺν ἀσπιδιώταν,
ᾇ τάχος εἰς Αἴγυπτον. Ἀπὸ κροτάφων πελόμεσθα
πάντες γηραλέοι, καὶ ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει
70   λευκαίνων ὁ χρόνος· ποιεῖν τι δεῖ, ἇς γόνυ χλωρόν.

 


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Δεκέμβριος 2000