Πρόλογος | Πάροδος | Πορεία προς τον Αγώνα | Ιαμβική Σκηνή | Αγώνας με Ιαμβική Σφραγίδα | Παράβαση | Ιαμβική Σκηνή | Λυρικός Διάλογος | Δύο Ιαμβικές Σκηνές με αναπαιστικό ξέσπασμα της πρώτης | Διάλογος των Δύο Χορών | Μέλος (Στάσιμο) | Δύο Ιαμβικές Σκηνές με αναπαιστική εισαγωγή η κάθε μία | Μέλος | Ιαμβική σκηνή | Έξοδος

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

Μετάφραση-Σημειώσεις: Πολύβιος Δημητρακόπουλος (Pol Arcas)

Μέλος (αντίστοιχο του 1043-71) (1189-1215)

 

    Χορός Χορός Γυναικών
    στρωμάτων δὲ ποικίλων καὶ Στρώματα διάφορα κ' επανωφοράκια
1190   χλανιδίων καὶ ξυστίδων καὶ
χρυσίων, ὅσ᾽ ἐστί μοι,
οὐ φθόνος ἔνεστί μοι πᾶσι παρέχειν φέρειν
τοῖς παισίν, ὁπόταν τε θυγάτηρ τινὶ κανηφορῇ.
πᾶσιν ὑμῖν λέγω λαμβάνειν τῶν ἐμῶν
και χρυσά κοσμήματα και φορεματάκια,
μ' ευχαρίστησι πολύ τα δωρώ στην αφεντιά σας
να τα πάτε στα παιδιά σας
και στην κάθε μια σας κόρη,
όταν πεια θα μεγαλώσουν και θα γίνουν κανηφόροι.
Μπήτε μέσ' το σπίτι μου σας παρακαλώ,
1195   χρημάτων νῦν ἔνδοθεν, καὶ
μηδὲν οὕτως εὖ σεσημάν-
θαι τὸ μὴ οὐχὶ
τοὺς ῥύπους ἀνασπάσαι,
χἄττ᾽ <ἂν ἔνδον ᾖ φορεῖν.
κι' ότι πραματάκι μου βρίσκετε καλό
πάρτε το, θα σας το δώσω·
τίποτα δεν βρίσκεται σφραγισμένο τόσο,
πού να μη μπορέσετε, έτσι δα να πιάσετε,
κι' όλες της σφραγίδες του να της κομματιάσετε
1200   ὄψεται δ᾽ οὐδὲν σκοπῶν, εἰ
μή τις ὑμῶν
ὀξύτερον ἐμοῦ βλέπει.
κι' όποιος τα ματάκια του τάχει ανοιγμένα
πειό καλά από μένα,
ας φορέση ό,τι τύχη—
[κι' από σβέρκο θα πιτύχη!] (1)
    εἰ δέ τῳ μὴ σῖτος ὑμῶν
ἔστι, βόσκει δ᾽ οἰκέτας καὶ
Κι' αν κανένας από σας δεν έχει σιτάρι,
και έχει δούλους και παιδιά, ας ερθή να πάρη,
1205   σμικρὰ πολλὰ παιδία,
ἔστι παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν πυρίδια λεπτὰ μέν,
ὁ δ᾽ ἄρτος ἀπὸ χοίνικος ἰδεῖν μάλα νεανίας.
ὅστις οὖν βούλεται τῶν πενήτων ἴτω
εἰς ἐμοῦ σάκκους ἔχων καὶ
όλα θα τα βρή εμένα,
και ψωμί μεγάλο νέο, και μικρά [καλοψημένα].
Κι' όποιος από τούς φτωχούς στο φαί έχει την έννοια,
ας ερθή στο σπίτι μου, φέρνοντας σακκιά πετσένια,
1210   κωρύκους, ὡς λήψεται πυ-
ρούς· ὁ Μανῆς δ᾽
οὑμὸς αὐτοῖς ἐμβαλεῖ.
πρός γε μέντοι τὴν θύραν
προαγορεύω μὴ βαδίζειν
τὴν ἐμήν, ἀλλ᾽
κι' o Μανής μου θα του βάλη
το σιτάρι στο τσουβάλι.
Μα σας λέγω καθαρά: μη στην πόρτα προχωρήτε
1215   εὐλαβεῖσθαι τὴν κύνα. κι απ' τη σκύλλα φυλαχθήτε.
     
Εισέρχεται ο Αθηναίος όστις κτυπά θύραν οίκου τινός πλουσίου

 

(1) Επέρχεται απροόπτως η άρνησις κατόπιν των επαγγελιών, ως και εν προηγουμένω χορικώ των Γυναικών, προς εντονώτερον χαρακτηρισμόν ίσως του φιλοπαίγμονος και του απατηλού χαρακτήρας αυτών.

Αρχή σελίδας
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr
Νοέμβριος 2000