Αἰσχύλος

Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας

Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης

γʹ ἐπεισόδιο

   
  Ἄγγελος
θαρσεῖτε, παῖδες μητέρων τεθραμμέναι.
πόλις πέφευγεν ἥδε δούλιον ζυγόν·
πέπτωκεν ἀνδρῶν ὀβρίμων κομπάσματα·
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Πάρτε θάρρος, παιδιά, καλών μαννάδων γέννες,
απ' της σκλαβιάς τον κίντυνο ξέφυγε η πόλη
καί κείνων των τρανών οι κομπασμοί έχουν πέσει.
795 πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε καὶ κλυδωνίου
πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐκ ἐδέξατο.
στέγει δὲ πύργος, καὶ πύλας φερεγγύοις
ἐφραξάμεσθα μονομάχοισι προστάταις·
καλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽, ἐν ἓξ πυλώμασι·
Πέρασ' η μπόρα καί δεν έκαμε το πλοίο
νερά απ' το βροντοχτύπημα της τρικυμίας·
βαστούν τα κάστρα, γιατί φράξαμε τίς πύλες
μ' άξιους να τις φυλάξουνε πολεμιστάδες·
Πάνε καλά τα πιότερα στίς έξε πύλες·
800 τὰς δ᾽ ἑβδόμας ὁ σεμνὸς ἑβδομαγέτης
ἄναξ Ἀπόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει
κραίνων παλαιὰς Λαΐου δυσβουλίας.
την έβδομην ο σεβαστός ο εβδομαγέτης
διάλεξε ο Φοίβος βασιλιάς, ν' αποτελειώση
πάνω στου Οιδίπου τη γενιά την τιμωρία
για τις παλιές τις κακοκεφαλιές του Λάϊου.
  Χορός
τί δ᾽ ἔστι πρᾶγμα νεόκοτον πόλει πλέον;
ΧΟΡΟΣ
Ποιό νέο να βρήκε ξαφνικό την πόλη ακόμα;
  Ἄγγελος
πόλις σέσωσται· βασιλέες δ᾽ ὁμόσποροι—
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Η πόλη έχει σωθή, μα οι ομόσποροι άρχοντες της—
Χορός ΧΟΡΟΣ
805 τίνες; τί δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λόγου. Ποιοί; τί 'πες; απ' το φόβο μου με πιάνει τρέλλα.
  Ἄγγελος
φρονοῦσα νῦν ἄκουσον· Οἰδίπου τόκοι —
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Βάστα το νου σου κι άκουγε· οι γυιοί του Οιδίπου—
  Χορός
οἲ ᾽γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὶ τῶν κακῶν.
ΧΟΡΟΣ
Ωϊμένα, η μαύρη, το μαντεύω τί μας βρήκε.
  Ἄγγελος
οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως μὴν κατεσποδημένοι—
ΑΓΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Λόγο δεν έχει· εφάγανε κι οι δυο τους χώμα.
  Χορός
ἐκεῖθι κεῖσθον ; βαρέα δ᾽ οὖν ὅμως φράσον.
ΧΟΡΟΣ
Κοίτουντ' εκεί νεκροί; βαρειά, μα πες μου τα όμως.
Ἄγγελος ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
810 ἅνδρες τεθνᾶσιν ἐκ χερῶν αὐτοκτόνων. Έτσι με χέρια αδερφικά πάνε καί πάνε.
  Χορός
οὕτως ἀδελφαῖς χερσὶν ἠναίρονθ᾽ ἅμα ;
ΧΟΡΟΣ
Έτσ' ήταν καί των δυο μαζί παρόμοια η μοίρα.
  Ἄγγελος
οὕτως ὁ δαίμων κοινὸς ἦν ἀμφοῖν ἄγαν.
αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος.
τοιαῦτα χαίρειν καὶ δακρύεσθαι πάρα·
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Κι αυτή αφανίζει την τρισάθλια τη γενιά τους.
Τέτοια αφορμή λοιπόν χαράς μαζί καί λύπης
έχομ' εμείς· η πόλη μας νικά, μα οι δυο μας
815 πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται,
δισσὼ στρατηγώ, διέλαχον σφυρηλάτῳ
Σκύθῃ σιδήρῳ κτημάτων παμπησίαν.
ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χθονός,
πατρὸς κατ᾽ εὐχὰς δυσπότμως φορούμενοι.
οι βασιλιάδες στρατηγοί με δουλεμένο
σίδερο σκυθικό τα χτήματα τους όλα
μεράσανε και θάχουν όση γης θα πάρουν
μέσα στο τάφο, όπου τους έχουν κατεβάσει
οι ευχές οι κακοροίζικες ενός πατέρα.
820 [πόλις σέσωσται· βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν
πέπωκεν αἷμά γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ.]
[Σώθηκ' η πόλη· μα των δυο της βασιλιάδων
ήπιε το αίμα η γης τ' αλληλοσκοτωμού των. ]

 

Αρχή σελίδας
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Ιούλιος 2003