Η Αρτεμις ως πότνια θηρών.
Πρέπει να σημειώσουμε πως τα δυο ζώα που κρατά - λεοπάρδαλη και λεοντάρι - στην Ιλιάδα φέρονται ως δύο από τα σύμβολα των Αχαιών [το τρίτο είναι ο δράκων - όφις].

[Ο Αγαμέμνων] Σηκώθη, περιέβαλε το στήθος με χιτώνα,
στα λαμπρά πόδια πέδιλα επρόσδεσεν ωραία,
δέρμα μεγάλου λέοντος εφόρεσε στους ώμους
ξανθό μακρό
κι εφούκτωσε το δυνατό κοντάρι.

Ομοίως και ο Μενέλαος - ουδέ στα βλέφαρά του
εκάθιζ’ ύπνος - τρόμαζε μη πάθουν οι Αργείοι,
που εξ αφορμής του απέραντα πελάγ’ είχαν περάσει
και πόλεμον απότολμον εκίνησαν στην Τροίαν.
Στους πλατείς ώμους φόρεσε δέρμα στικτό της πάρδου,
χάλκινο κράνος έβαλε στην κεφαλήν κι επήρε
την λόγχην εις το χέρι του κι επήγε να σηκώση
τον αδελφόν του, κι ήτο αυτός των βασιλέων πρώτος
εις τους Αργείους, και ως θεόν τον ετιμούσαν όλοι.

ΙΛΙΑΔΟΣ ΡΑΨΩΔΙΑ Κ, στ. 21-33

Η Αρτεμις μαζί με τον αδελφό της, Απόλλωνα, προστάτευαν τους Τρώες.


Αναπαράσταση από την λάρνακα του Κύψελου, βλ. Παυσανίας, Ηλιακά, 19, 5.