<< 4ο επεισόδιο [εισαγωγή] 5ο επεισόδιο >>

Ευριπίδη Μήδεια

Μετάφραση Π. Πρεβελάκη

4ο Χορικό (824-865)

       
Χο. Ἐρεχθεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι [στρ. 
καὶ θεῶν παῖδες μακάρων͵ ἱερᾶς 
χώρας ἀπορθήτου τ΄ ἄπο͵ φερβόμενοι 
κλεινοτάταν σοφίαν͵ αἰεὶ διὰ λαμπροτάτου
Χορ. Των Ερεχθείδων η γενιά, [στρ.
από τα χρόνια τα παλιά,
ζωή πανεύτυχη περνά.
Θεών μακαριστών παιδιά
κι απ' άγιο τόπο κι άπαρτο,
σοφία περίδοξη τρυγούν·
830 βαίνοντες ἁβρῶς αἰθέρος͵ ἔνθα ποθ΄ ἁγνὰς 
ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι 
ξανθὰν Ἁρμονίαν φυτεῦσαι·
  και στον αιθέρα το λαμπρόν
ανάπετα αλαφροπατούν,
εκεί που οι Μούσες οι εννιά,
οι Πιερίδες οι αγνές,
λέγεται πώς ανάστησαν
την Αρμονία την ξανθή.
       
  τοῦ καλλινάου τ΄ ἐπὶ Κηφισοῦ ῥοαῖς [ἀντ. 
τὰν Κύπριν κλῄζουσιν ἀφυσσαμέναν 
χώραν καταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων
  Κι απ' τα νερά του Κηφισού [άντ.
τα διάφανα, έχουνε να πουν,
η Κύπριδα αύρες απαλές
και γλυκομύριστες ρουφά,
840 ἡδυπνόους αὔρας· αἰεὶ δ΄ ἐπιβαλλομέναν 
χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνθέων 
τᾷ Σοφίᾳ παρέδρους πέμπειν Ἔρωτας͵ 
παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς.
  τη χώρα να δροσολογά.
Καί στα λυτά της τα μαλλιά
στεφάνι από τριαντάφυλλα
φορώντας πάντα ευωδιαστό,
με τη Σοφία τους Έρωτες 
να συγκαθίσουν ξαπολνα,
συμβοηθούς κάθε αρετής.
       
  πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν [στρ. 
ἢ πόλις; ἦ φίλων 
πόμπιμός σε χώρα 
τὰν παιδολέτειραν ἕξει͵
  Η πόλη, πως το θες λοιπόν, [στρ.
με τα ποτάμια τα ιερά,
ο τόπος ο ξενόφιλος,
σένα, την παιδοφόνισσα
κι ανόσια, μ' άλλους να δεχτεί;
850 τὰν οὐχ ὁσίαν μετ΄ ἄλλων; 
σκέψαι τεκέων πλαγάν͵ 
σκέψαι φόνον οἷον αἴρῃ. 
μή͵ πρὸς γονάτων σε πάντη 
πάντως ἱκετεύομεν͵ 
τέκνα φονεύσῃς.
  Βάλε στο νου σου των παιδιών
το χτύπημα, βάλε στο νου
τι φονικό θα φορτωθείς!
Στα γόνατα σου πέφτω: Μη!
κι όσο μπορώ παρακαλώ,
μην τα σκοτώσεις τα παιδιά!
       
  πόθεν θράσος ἢ φρενὸς ἢ [ἀντ. 
χειρὶ τέκνων σέθεν 
καρδίᾳ τε λήψῃ 
δεινὰν προσάγουσα τόλμαν;
  Μες στην ψυχή σου πού θα βρεις, [αντ.
το χέρι σου πού θα το βρει
το θάρρος μέσα στην καρδιά
να τα βαρέσεις τα παιδιά
με φοβερήν αποκοτιά;
860 πῶς δ΄ ὄμματα προσβαλοῦσα 
τέκνοις ἄδακρυν μοῖραν 
σχήσεις φόνου; οὐ δυνάσῃ͵ 
παίδων ἱκετᾶν πιτνόντων͵ 
τέγξαι χέρα φοινίαν 
τλάμονι θυμῷ.
  Καί πώς, όταν τα μάτια σου
θα τα γυρίσεις πάνω τους,
τη μοίρα την αδάκρυτη
της φόνισσας θα τη δεχτείς;
Σα γονατίσουν τα παιδιά
και σου γυρεύουνε σπλαχνιά,
να 'βάψεις μέσα στο αίμα τους
τα χέρια δε θα δυνηθείς
με ακαταδάμαστο θυμό.

 

<< 4ο επεισόδιο [εισαγωγή] 5ο επεισόδιο >>

Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Φεβρουάριος 2001