ΡΑΨΩΔΙΑ  Μ

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Μελλοντικός αφανισμός του τείχους των Αχαιών στην Τροία [12.10]

 

Οι Αχαιοί  που φύλαγαν την είσοδο του τείχους παρακινούσαν τους στρατιώτες «ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν» [12.142].

 

Ο Πολυποίτης  (A) σκοτώνει τον Δάμασο (T), δουρὶ βάλεν κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου (12.183);

Ο Πολυποίτης  (A) σκοτώνει τον  Πύλωνα  (T) (12.187)

Ο Πολυποίτης  (A) σκοτώνει τον  Ορμενο  (T) (12.187)

Ο Λεοντεύς  (A) σκοτώνει τον Ιππόμαχο (Τ), βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχήσας (12.189)

Ο Λεοντεύς  (A) σκοτώνει τον  Αντιφάτη (T), ξίφος ὀξὺ (12.191)

Ο Λεοντεύς  (A) σκοτώνει τον  Μένονα  (T) (12.193)

Ο Λεοντεύς  (A) σκοτώνει τον  Ιαμενό (T) (12.193)

Ο Λεοντεύς  (A) σκοτώνει τον  Ορέστη (T) (12.193)

 

Οι Τρώες [Εκτωρ – Πουλυδάμας]  βλέπουν «σημάδι» τον αετό με τον κόκκινο από αίμα δράκοντα. (12.200)

Εξήγηση σημείου – συμβουλή Πουλυδάμαντα [12.211]

ΕΚΤΩΡ: «εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»  [12.230].

 

Ο Τελαμώνιος Αίας  (A) σκοτώνει τον Επικλήα  (T), μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών (12.378)

Ο Τεύκρος  (A) τραυματίζει τον Γλαύκο (T), βάλε  γυμνωθέντα βραχίονα (12.387) και αμέσως μετά κρύβεται να μην τον δουν οι Αχαιοί [ἵνα μή τις Ἀχαιῶν    /  βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ᾽ ἐπέεσσι]

 

Ο Σαρπηδών  (T) σκοτώνει τον Αλκμάονα (A), δουρὶ τυχήσας (12.394)