ΥΡΙΑ

 

Ο Ομηρος ξεκινά την απαρίθμηση από την Υρία της Βοιωτίας [Ραψωδία Β, στ. 496] και κλείνει με το Πήλιο της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [Ραψωδία Β, στ. 757].


(Βλ. ΧΑΡΤΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ και 
Στράβωνος, Γεωγραφικά, βιβλίο Θ : Για αυτόν που πάει από τις Θήβες στο Αργος, στα αριστερά του βρίσκεται η Τανάγρα. Στα δεξιά του βρίσκεται η Υρία. Και η Υρία τώρα αποτελεί μέρος της Ταναγραίας, πριν δε ήταν μέρος της Θηβαϊδος. Στην Υρία υπάρχει ο μύθος της γέννησης του Ωρίωνος, την οποία λέει ο Πίνδαρος στους διθυράμβους. Κείται δε κοντά στην Αυλίδα) [Όπου είχαν συγκεντρωθεί οι Αχαιοί για την εκστρατεία εναντίον της Τροίας].

 

Βλ. και Ιλιάδος Σ, στ. 486. [σχετικά με τον Ωρίωνα].

 

Φαίνεται πως η Υρία ήταν πάρα πολύ σημαντική  πόλη για τους Αχαιούς, γι’ αυτό και ο Όμηρος την καταγράφει ΠΡΩΤΗ στη μεγάλη σειρά των πόλεων του καταλόγου, και μάλιστα ακριβώς πριν την Αυλίδα.

 

 

G