ΡΑΨΩΔΙΑ  Ζ

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο Τελαμώνιος Αίας  (A) σκοτώνει τον Ακάμαντα (T), ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε (6.10). Ο Ακάμας, γιος του Εϋσσώρου, ήταν αρχηγός των Θρακών [2, 844]

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Αξυλο Τευθρανίδη (T) (6.12), ο οποίος είχε έρθει από την Αρίσβη.

Ο Διομήδης  (A) σκοτώνει τον Καλήσιο (T) (6.18), ακόλουθος του ’ξυλου.

Ο Ευρύαλος  (A) σκοτώνει τον Δρήσο (T) (6.20)

Ο Ευρύαλος  (A) σκοτώνει τον Οφέλτιο (T) (6.20)

Ο Ευρύαλος  (A) σκοτώνει τον Αίσηπο (T) (6.21)

Ο Ευρύαλος  (A) σκοτώνει τον Πήδασο (T) (6.21), δίδυμος αδελφός του προηγούμενου. Παιδιά της ναϊάδος νύμφης Αβαρβαρέης και του Βουκολίωνα, γιου του Λαομέδοντα. Ήταν ο πρεσβύτατος γιος του, και η μητέρα του είναι άγνωστη.

 Ο Πολυποίτης  (A) σκοτώνει τον Αστύαλο (T) (6.29)

Ο Οδυσσέας  (A) σκοτώνει τον Πιδύτη (T), ἐξενάριξεν  ἔγχεϊ χαλκείῳ  (6.30), από την Περκώτη.

Ο Τεύκρος  (A) σκοτώνει τον Αρετάονα (T) (6.31)

Ο Αντίλοχος  (A) σκοτώνει τον ’βληρο (T),ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ(6.32)

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Έλατο (T) (6.33) από την Πήδασο., κοντά στον Σατνιόη.

Ο Λήιτος  (A) σκοτώνει τον Φύλακο (T) (6.34)

Ο Ευρύπυλος  (A) σκοτώνει τον Μελάνθιο (Τ) (6.35)

Ο Αγαμέμνων (A) σκοτώνει τον ’δρηστο (T), οὖτα κατὰ λαπάρην λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος (6.64)

                                                                        

Ελενος-Εκτωρ [6.73]

 

Συνάντηση Διομήδη – Γλαύκου [6.119]. Ιστορία του Βελλερεφόντη [6.150]. Ο Γλαύκος και ο Σαρπηδών, αρχηγοί των Λυκίων, είναι ξαδέρφια, απόγονοι του Βελλερεφόντη [6.195].  Αναγνώριση Διομήδη-Γλαύκου, ανταλλαγή δώρων [6.212].

 

Εκάβη-Εκτωρ. Περιγραφή παλατιού Πριάμου [6.242].

 

Η Εκάβη στο ναό της Αθηνάς στην Τροία [6.297].  Ο Εκτωρ βρίσκει τον Πάρη στα δώματα της Ελένης και τον ονειδίζει [6.312]. 

Εκτωρ-Ελένη [6.342].

Συνάντηση Εκτορα και Ανδρομάχης [6.390]

Ανδρομάχη [6.405]. Εκτωρ [6.440].  Εκτωρ-Αστυάναξ [6.466]. 

Εκτωρ-Πάρις [6.503].