ΡΑΨΩΔΙΑ  Λ

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Πανοπλία Αγαμέμνονα [11.13].

Οι δυο στρατοί παρατάσσονται [11.47]

 

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Βιάνορα (T) (11.92)

 

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Οϊλήα (T), μεμαῶτα  μετώπιον  ὀξέϊ δουρὶ, (11.95)

 

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Ισό (T), ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί (11.108)

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Άντιφο (T), παρὰ οὖς ἔλασε  ξίφει (11.108)

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Πείσανδρο (T), δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος (11.143)

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Ιππόλοχο (T), τμήξας ἀπό τ᾽ αὐχένα κόψας (11.145)

Άτακτη υποχώρηση των Τρώων [11.163]

Ο Αγαμέμνων σκοτώνει πολλούς Τρώες (11.179)

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Ιφιδάμαντα (T), τὸνδ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα (11.240)

Ο Κόων  (T) τραυματίζει τον Αγαμέμνονα (A),νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε (11.252)

Ο Αγαμέμνων  (A) σκοτώνει τον Κόωνα (T), ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ (11.256)

Ο Αγαμέμνων ἤχθετο γὰρ κῆρ  και επιστρέφει προς τα πλοία [11.273].

Ακολουθεί επίθεση των Τρώων. [11.284].

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον Ασαίο (A) (11.301)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον  Αυτόνοο (A) (11.301)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον  Οπίτη (A) (11.301)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον Δόλοπα (A) (11.302)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον  Οφέλτιο (A) (11.302)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον  Αγέλαο (A) (11.302)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον  Αίσυμνο (A) (11.303)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον  Ώρο (A) (11.303)

Ο Εκτωρ (T) σκοτώνει τον  Ιππόνοο (A) (11.303)

Διομηδης (Α) σκοτώνει τον Θυμβραίο (Τ), δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν (11.320)

 

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον Μολίονα (Τ), (11.322)

 

 Διομηδης (Α) σκοτώνει  τους δυο γιους του Μέροπα (T) (11.329)

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Ιππόδαμο (T) (11.335)

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Υπείροχο (T) (11.335)

Διομηδης (Α) σκοτώνει τον Αγάστροφο (T), οὔτασε δουρὶ κατ᾽ ἰσχίον   (11.338)

 

 

Ο Πάρις  (Τ) τραυματίζει τον Διομήδη (A), ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός (11.377)

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Δηιοπίτη  (T) (11.420)

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Θόωνα  (T) (11.422)

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Έννομο (A) (11.422)

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Χερσιδάμαντα (T), δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης

                                                                                 νύξεν (11.423)

 

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Χάροπα (T) (11.426)

Οδυσσέας (Α) σκοτώνει τον  Σώκο (T), τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ  ἐν δόρυ πῆξεν (11.450)

Ο Σώκος (T)  τραυματίζει τον Οδυσσέα (A), ὄβριμον ἔγχος διὰ  θώρηκος πολυδαιδάλου  ἠρήρειστο (11.435)

Ο Τελαμώνιος Αίας   (A) σκοτώνει τον Δόρυκλο  (T) (11.488)

Ο Τελαμώνιος Αίας   (A) σκοτώνει τον  Πάνδοκο (T) (11.489)

Ο Τελαμώνιος Αίας   (A) σκοτώνει τον  Λύσανδρο (T) (11.490)

Ο Τελαμώνιος Αίας   (A) σκοτώνει τον  Πύρασο (T) (11.490)

Ο Τελαμώνιος Αίας   (A) σκοτώνει τον  Πυλάρτη  (T) (11.490)

 

Ο Πάρις (Τ) τραυματιζει τον γιο του Ασκληπιού, τον  Μαχάονα (Α) (11.505)

 

Ο Ευρύπυλος  (A) σκοτώνει τον Απισάονα  (T), βάλε ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων (11.578)

Ο Πάρης (Τ) τραυματίζει τον Ευρύπυλο (Α), βάλε μηρὸν ὀϊστῷ δεξιόν (11.584)

 

 

Η αρχή του τέλους του Πατρόκλου (11.602)

 

ΚΥΚΕΩΝ [11.624]

 

Αναμνήσεις Νέστορα [11.670]

Ο Νέστωρ περιγράφει πως κλήθηκε ο Αχιλλέας στον στρατό των Αχαιών [11.767]

Πρόταση του Νέστορα στον Πάτροκλο να φορέσει την πανοπλία του Αχιλλέα [11.798]

Ο Πάτροκλος περιποιείται το τραύμα του Ευρύπυλου [11.825]