ΡΑΨΩΔΙΑ  Θ

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο ΔΙΑΣ, μετά από την κρίση των ταλάντων του,  ΡΙΧΝΕΙ ΚΕΡΑΥΝΟ [σέλας] στο μέσον των Αχαιών. [8.75] . Ακολουθεί ΑΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ τους.

Ο Διομήδης σώζει τον Νέστορα [8.99]

Ο Διομήδης (A) σκοτώνει τον Ηνιοπήα (T), (βάλε στῆθος παρὰ μαζόν) (8.120) [1ος ηνίοχος του Εκτορα]

Ο ΔΙΑΣ ρίχνει κεραυνό μπροστά στα άλογα του Διομήδη (8.133)

Ο Αγαμέμνων εμψυχώνει τους Αχαιούς [8.215] και προσεύχεται στον Δία. Ο Δίας τον εισακούει και στέλνει σημάδι [8.245].

Ο Διομήδης (A) σκοτώνει τον Αγέλαο (T), (τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν

                                                                    ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·) (8.257)

 

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Ορσίλοχο (T), με   βέλος (8.274)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Ορμενο (T), με   βέλος (8.274)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Οφελέστη (T), με   βέλος (8.274)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Δαίτορα (T), με   βέλος (8.275)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Χρομίο (T), με   βέλος (8.275)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Λυκοφόντη (T), με   βέλος (8.275)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Αμοπάονα (T), με   βέλος (8.276)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Μελάνιππο (T), με   βέλος (8.276)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Γοργυθίωνα (T), με   βέλος (8.302)

Ο Τεύκρος (A) σκοτώνει τον Αρχεπτόλεμο (T), με   βέλος (8.312) [2ος ηνίοχος του Εκτορα]

Ο Εκτωρ  (T)  τραυματίζει τον Τεύκρο (A), με μια πέτρα (8.325)

 

 Συνομιλία Ηρας – Αθηνάς. Παράπονα Αθηνάς κατά του Δία [8.350]. Αναφορά στον Ηρακλή [8.362].

Οι θεές ξεκινούν να βοηθήσουν τους Αχαιούς αλλά τους σταματάει η Ίρις με διαταγή του Δία [8.374].

Σύνοδος των θεών [8.438].

Σύνοδος των Τρώων [8.489].